Den Demokratiske Klima & Naturlov

Formålet med dette projekt er at bringe Danmarks nationale klima- og miljøindsats på linje med, hvad nødsituationen kræver. Vi har udviklet et udkast til et lovforslag, der omhandler/adresserer de klima- og økologiske kriser/problemstillinger, vi står over for i det nødvendige omfang. Lovforslaget vil også tage fat på de udemokratiske beslutningsprocesser, der i øjeblikket eksisterer. Vi sigter mod at samle en bred alliance af grupper og mennesker for i fællesskab at udøve politisk pres og yde den nødvendige støtte for at få dette lovforslag taget op i Folketinget.

Hvad gør DKNlov?

 

The purpose of this project is to bring national climate and environmental action in Denmark in line with what the emergency demands. We have developed a draft legal bill which addresses the climate and ecological crises we face to the extent needed. It will also address the undemocratic decision-making processes currently at play. We aim to bring together a broad alliance of groups and individuals to collectively apply political pressure and provide the support needed to get this bill into parliament. 

What does the DKNlov do?

Events

Campaign recruiting kick-off  - 30th September 1700 - where:  https://us02web.zoom.us/j/7889044220 - join us online to hear what we have achieved thus far &…

FAQs

What's the problem with the current klimalov?  - too little, too late. - consumption emissions (e.g. goods produced&emitting in China, but consumed…

International

In many countries around the world groups are working on similar projects: CEE bill (UK) The starting inspiration of this project comes…

Kontakt os!

Hvis du være med eller ville bare høre mere - skriv til os! Whether you are interested to hear more or want…